Συνεργαζόμενες Σχολές

 

Toi-Gye ήταν το όνομα της πένας του δασκάλου Yi Hwang (16ος αιώνας) μια αυθεντία στον Νεο-Κουμφουκιανισμό. Οι 37 αναφέρονται στο γεωγραφικό πλάτος της τοποθεσίας γέννησης.

Ανάλυση

Παρουσίαση σε Video