Συνεργαζόμενες Σχολές

 

Το Hwa Rang ονομάστηκε από το Haw Rang νέαρή ομάδα κατά την Δυναστεία των Silla κατά τον 7ο αιώνα. Οι 29 κινήσεις αναφέρονται στην 29η Μεραρχία Πεζικού όπου το Tae Kwon Do αναπτήχθηκε.

Ανάλυση

Παρουσίαση σε Video