Συνεργαζόμενες Σχολές

 

Το Yon Gae ονομάστηκε προς τιμήν διάσημου στρατηγού της δυναστείας των Koguryo. Οι 49 κινήσεις αντιπροσωπεύουν τα 2 τελευταία ψηφία του έτους 649 μ.χ. οπότε ανάγκασε την Δυναστεία των Tang να εγκαταλείψει την Κορέα αφού σκωτόθηκαν περισσότεροι από 300.000 άνδρες από τον στρατό τους στο Ansi Sung.