Συνεργαζόμενες Σχολές

 

Με το όνομα Moon Moo τιμείται ο 30ος βασιλέας της Δυναστείας Silla. Το σώμα του θάφτηκε κοντά στο Dae Wang Am. Σύμφωνα με την επιθυμία του το σώμα του αφέθηκε στην θάλασσα, όπου η ψυχή του θα υπερασπίζει αιωνίως την γή του από τους Ιάπωνες. Λέγεται ότι το Sok Gul Am (Πέτρινη Σπηλιά) χτίστικε για να φυλάει τον τάφο του. Ο Sok Gul Am είναι λαμπρό παράδειγμα της κουλτούρας της δυναστείας των Silla. Οι 61 κινήσεις συμβολίζουν τις δύο τελευταία ψηφία του έτους που ανέβηκε στον θρόνο.