Συνεργαζόμενες Σχολές

 

Το Yoo Sin ονομάστηκε προς τιμή του στρατηγού Kin Yoo Sin,κατά την διάρκεια της δυναστειας των Silla. Οι 68 κινήσεις αναφέρονται στα δύο τελευταία ψηφία του έτους 668 μ.χ. κατά το οποίο η Κορέα ενοποιήθηκε. Η στάση ετοιμότητας δηλώνει ένα τραβηγμένο σπαθί προς τα δεξιά και όχι προς τα αριστερά, συμβολίζοντας ένα λάθος του Yoo Sin, ο οποίος υπάκουσε σε διαταγές του βασιλέα να πολεμήσει με ξένο στράτευμα ενάντια στο έθνος του.