Συνεργαζόμενες Σχολές

 

Το Sam Il τιμά την ημέρα ανεξαρτησίας της Κορέας η οποία εκδηλώθηκε με κίνηση σε όλη την χώρα την 1 Μαρτίου του 1919. Οι 33 κινήσεις υποδηλώνουν του 33 πατριώτες που σχεδίσαν την κίνηση.