Συνεργαζόμενες Σχολές

 

Το Choi Yong ονομάστηκε προς τιμή του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και στρατηγό Choi Yong, κατά την διάρκεια του 14ου αιώνα και της δυναστείας Koryo. Ο Choi Yong τιμήθηκε για την πίστη, τον πατριωτισμό και τον ανθρωπισμό του. Εκτελέστηκε από αντάρτες υπό την αρχηγεία του στρατηγού Yi Sung Gae, ο οποίος αργότερα έγινε ο πρώτος βασιλέας της δυναστείας Yi.