Συνεργαζόμενες Σχολές

 

Το Juche είναι η φιλοσοφική ιδέα ότι ο άνθρωπος είναι ο αφέντης όλων και αποφασίζει για όλα, με άλλα λόγια ο άνθρωπος είναι αφέντης του κόσμου και αποφασίζει για την τύχη του. Λέγεται ότι η ιδέα οφείλεται στον Baekdu Mount και συμβολίζει το πνεύμα του λαού της Κορέας. Tο Tul αντιπροσωπεύει toν Baekdu Mount.