Συνεργαζόμενες Σχολές

 

Το Kwang-Gae ονομάστηκε προς τιμήν του διάσημου Kwang-Gae-Toh-Wang, βασιλέα της 19ης δυναστείας των Koguryo, ο οποίος επνέκτησε όλες της χαμένες περιοχές περιλαμβανομένης της περιοχής της Manchuria. Το περίγραμμα αναπραριστά της επανέκτηση των χαμένων περιοχών. Οι 39 αναφέρονται στα τελευταία ψηφία του έτους 391 μ.χ., το έτος κατά το οποίο ενθρονίστηκε.

Ανάλυση

Παρουσίαση σε Video