Συνεργαζόμενες Σχολές

 

Το Gae-Baek ονομάστηκε από τον Gae-Baek, μεγάλο στρατηγό της δυναστείας των Baek-Je (660μ.χ.). Οι κινήσει παριστάνουν την αφοσίωση και στατιωτική πειθαρχεία του.