Συνεργαζόμενες Σχολές


 

Ο Σύλλογος στεγάζεται σε ενοικιασμένο κτίριο 200 μ2, στο κέντρο του Λεωνιδίου και συγκεκριμένα στο κτίριο της Αγροτικής Τράπεζας.