Συνεργαζόμενες Σχολές

 

Ονομάζεται το σύνολο των προσπαθειών αμέτρητων πρωτοποριακών αθλητών-προπονητών, σε όλο τον κόσμο, ώστε να επανασυνθέσουν, αλλά και να προάγουν ενα στύλ μάχης που να ανταποκρίνεται στα βασικά στοιχεία: λογική, αντικειμενικότητα, πρακτικότητα-ανώτερο αθλητικό επίπεδο, γνωσιολογικό-αντιληπτικό, με την παράλληλη ύπαρξη νεωτεριστικής-προοδευτικής υποστάσεως.

Βασιζόμενα τα ΜΜΑ στον πυρήνα (και όχι στην σπορ μορφή) πολλών αξιόλογων στυλ, όπως brazilian jiu-jitsu -judo-boxing -kick boxing -muay thai -wrestling -sambo – grappling, ξεπερνούν τον εαυτόν τους ωθούμενα απο τους παρακάτω βασικούς λόγους:

  • Περιβάλλον δράσεως πολύ κινητικό, δηλ αγώνες χωρίς (περιοριστικούς) όρους, εκτός αυτών που βοηθούν την ασφάλεια των αθλητών.
  • Υπερβολικά εκσυγχρονιστικοί, δραστήριοι, ευφυείς ανθρώπινοι συντελεστές.
  • Χωρίς όρια (για πολλούς λόγους) χρήσεις, της αθλητικής επιστήμης, αλλά και άλλων συγκλινουσών επιστημών.