Συνεργαζόμενες Σχολές

 

Το Grappling είναι μια πανάρχαια (ιστορικά βεβαιωμένο) μαχητική έκφραση- τέχνη του ανθρώπου, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πάλη, ρίψεις, πτώσεις, πιέσεις, έλεγχο, και τεχνικές submission (τεχνικής υποταγής), δηλαδή πνιγμούς, στραγγαλισμούς, εξαρθρώσεις κλπ. Πάντα όμως σε συνδυασμό με χτυπήματα τοποθετημένα χρονικά στις πλέον κατάλληλες στιγμές και χωρικά στις πλέον ευνο’ί’κές θέσεις.

Από το grappling προέρχονται πολλά στυλ-sports όπως: ελευθέρα πάλη, ελληνορωμα’ί’κή, catch,subbmission wrestling, submission grappling. Πολλά επίσης υβρίδια έχουν την καταγωγή τους από το grappling.

Θεωρείται ακόμη βέβαιο ότι πολλές γνωστές ανατολικές τέχνες όπως ju jitsu, Judo και άλλα ryu έχουν επηρεαστεί από το grappling σε διάφορές ιστορικές εποχές. *Οι πλέον βεβαιωμένες αρχαιολογικές-ιστορικές μελέτες (με την ανεκτίμητη βοήθεια της γεωλογίας, που χρησιμοποιεί κατά κόρον δορυφορικές αναλύσεις ακριβείας, καταδεικνύουν με σαφήνεια την αρχαία Ελλάδα ως το λίκνο, την πρώτη πηγή πολιτισμού παγκοσμίως, κατά εκατομμύρια έτη στο παρελθόν (παλαιοανθρωπολογία κλπ). Άρα εννοείται ότι και οι πολεμικές τέχνες, άοπλες και ένοπλες, η στρατηγική επιστήμη, οι πολεμικές εφευρέσεις, ξεκίνησαν από τον αρχαιότατο (κυριολεκτικά μυθολογικό) χώρο, που σήμερα ορίζεται ως ευρύτερη περιοχή των ελληνικών πολιτισμικών-γεωανθρωπολογικών ορίων (προσοχή όχι «μεσογειακών»). Δυστυχώς διάφορες θεωρίες βασίζονται σε παρανόηση στοιχείων αρχαιολογικού χαρακτήρα, κυρίως διότι συνειδητά ή ασυνείδητα παραλείπουν ένα σημαντικότατο στοιχείο. Το ότι «παλαιότεροι» πολιτισμοί που είναι της «μόδας» σήμερα, δεν είναι παρά αρχαιότατοι ελληνικοί τοπικοί πολιτισμοί του απωτάτου παρελθόντος που βαφτίστηκαν με διάφορα ονόματα για διαφόρους λόγους(Αίγυπτος, Αφρική, Μεσοποταμία κλπ) Η επιστήμη πάντως των τελευταίων ετών με την βοήθεια των πλέον εξελιγμένων επιστημονικών εργαλείων ανατρέπει καθημερινά τα επιστημονικά λάθη του παρελθόντος.