Συνεργαζόμενες Σχολές

  
Το Σάββατο 2 Μαρτίου, ο προπονητής του Α.Σ. TKD ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ θα διεκπεραιώνει χρέη εισηγητή και εξεταστή σε σεμινάριο αυτοάμυνας στην Άνδρο μαζί με τον Master Αναστάσιο Πιπερίδη του Α.Σ.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.