Συνεργαζόμενες Σχολές

 

Video από τον τελικό των αθλητριών του Α.Σ. Λεωνιδίου Ευγενία Σαρρή και Μαρία Κωνσταντά.