Συνεργαζόμενες Σχολές

 

Ο Σύλλογός μας συμμετείχε στο Πανελλήνιο με επτά μαθητές και έφερε τις ακόλουθες επιτυχίες:

Ανεζύρης Εμμανουήλ 1η Θέση TUL 2 – 1 CUP
Ανεζύρης Εμμανουήλ 1η Θέση Μάχη -45Kg (97-98)
Μάνος Παναγιώτης 2η Θέση TUL 2 – 1 CUP
Μάνος Παναγιώτης 1η Θέση Μάχη -59Kg (97-98)
Κωνσταντά Μαρία 2η Θέση TUL 2 – 1 CUP
Κωνσταντά Μαρία 1η Θέση Μάχη -43Kg (97-98)
Σιώρα Ειρήνη 3η Θέση TUL 2 – 1 CUP

Ο Σύλλογός μας κατέλαβε την 3η θέση στην γενική κατάταξη.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας και τις οικογενειές τους.